in O živote a spol.

Kultúre našich divákov fakt odzvonilo

Vyvrcholenie hry Anna Karenina. SND. Bratislava. 29. 6. 2012.

Obecenstvo takmer nedýcha. Zuzana Fialová podáva úžasný výkon. Otázka bytia či nebytia. Vtom zvoní mobil. Jasné, že nie Fialovej! Oj, kultúra naša nekultúrna! Pozerám na „dámu,“ ktorej to zazvonilo. Sedí. Nehýbe sa. Vôbec ju neberie vypnúť ho. Necháva ho dozváňať. Nebyť mladej ženy vedľa nej, ktorá po ňom duchaprítomne capla, myslím si už nadobro, že kultúre našich divákov fakt odzvonilo.

(c) Mária Streicherová 2012