in O živote a spol.

N

Nuž, musíme si pomáhať. Nezávisle na hraniciach duše a štátnosti.

© Mária Streicherová 2013