N

Nuž, musíme si pomáhať. Nezávisle na hraniciach duše a štátnosti.

© Mária Streicherová 2013