in O živote a spol.

Heššššššššššššš!

Viešššššššššššššššššš, heššššššššššššš! …Niektoré slovká sú ako burina …Nech mi odpustia!

© Mária Streicherová 2013