in O živote a spol.

Ž

Život nedáva náhradné životy.

© Mária Streicherová 2013